Учествовање на седници комисије за ратне жртве 1941-1948 САНУ

30. јануара 2013. Пера Ластић, директор Српског института у Будимпешти учествовао је на седници Комисије за истраживање жртава у Војводини сазваној по иницијативи Извршног одборадаље>>

Српски језик у Мађарској: Стање и перспективе лингвистичких истраживања (међународно научно саветовање)

Задатак Српског института је организовање, помоћ и координација научног истраживања о Србима у Мађарској.  Институт гради основе за редовито и организовано истраживање на појединим подручјимадаље>>

Лаза Костић (1841-1910)

Укусно урађена двојезична свешчица, коју су у кооперацији издали Српски институт и Српска земаљска самоуправа, укратко представља животно дело познатог српског писца Лазе Костића (1841-1910).даље>>