Сарадници

Пера ЛАСТИЋ ― директор

Золтан БАДА ― историчар, истраживач

Софија КАПЛАН― антрополог, истраживач

Андреја ПЕВЕЦ― социолог, асистент