Базе података

Непокретно материјално културно наслеђе Срба у Мађарској

Током свог многовековног бивствовања у Угарској, односно Мађарској Срби су створили богато материјално наслеђе разасуто на великом делу државе, али пре свега у подунавским, северно-барањским и поморишким насељима. Надлежни мађарски државни органи су заштитили и брину о највреднијим објектима без обзира на национални карактер грађевина. Међутим, док је естетска вредност појединих објеката универзална, историјски значај им није подједнако истакнут за све народности. Зато је Српски институт током 2013. године извршио попис и електронски евидентирао податке објеката који припадају српском непокретном културном наслеђу у Мађарској (храмови, спомен-крстови, спомен-плоче, гробља, скулптуре у јавном простору, улице са српским називом, зграде и локације везане за историју српске заједнице у насељу, односно у Мађарској). Значи, обухваћене су и зграде и локације које можда нису значајне за мађарску прошлост, а важне су за српску заједницу. Пописано је око 200 објеката. Од тада је у току проширивање пописаних објеката и продубљивање информација, података о појединим објектима. Од краја 2014. године на сајт Института поставили смо објекте (фотографија и кратак опис) чија обрађеност је достигла одређени ниво. Број објеката постављених на сајт ћемо постепено повећавати. Приступ подацима је могуће путем регистрације.

улазак