ПОДНЕТИ КОНКУРСИ СРПСКОГ ИНСТИТУТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Фондација „Бетлен Габор” недавно је објавила на својој интернет страници распис конкурса о културним пројектима, намењених организацијама народности у Мађарској. Према томе, током октобра је Српски институт доо. поднео десет конкурса за идућу 2022. годину. Захтеви су поднети за следећа пројекта:

  1. Угарско-мађарско законодавство о мањинама – објава издања
  2. Слика и памћење – настављање пројекта
  3. Батањци у слици и речи – објава издања
  4. Јаков Игњатовић (1822-1889) и његово доба – конференција
  5. „Срби у Мађарској и православље кроз векове“ – објава издања са конференције
  6. Ференц Немет: Геогрије Кнежевић први српски професионални фотограф у Угарској – објава монографије
  7. Из црквене и народне прошлости Срба у Мађарској – објава издања (постхумно) покојног проф. др Димитрија Е. Стефановића
  8. Српска културна историја у Сентандреји – ролап изложба
  9. Српски дигитални катастер – дигитална мапа на тему српске културен историје у Мађарској
  10. Промоције, научна предавања на српском језику