ФОТОДОКУМЕНТОВАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА СРПСКИХ ЦРКАВА У БАРАЊИ

Најзначајнији и најатрактивнији корпус материјалног наслеђа Срба у Мађарској чине актуелни и бивши православни храмови Будимске епархије СПЦ. Ово наслеђе превазилази локалне оквире и чини посебно вредан елемент у укупном српском наслеђу. Корпус обухвата 42 цркве и 4 капеле у актуелном власништву. (Поред тога, број храмова који су прешли током 20. века у власништво других верских заједница или општинских власти износи 16. Број порушених храмова у 20. веку је 17.) Цркве су махом изграђене између средине 18. и средине 19. века, често на месту старијих српских богомоља.

Уз дозволу и сарадњу Епархије будимске Српски институт је разрадио и започео постепено спровођење пројекта (фото)документовања, анализе и приказивања ентеријера српских православних храмова у Мађарској. Прво је дигитално фотодокументовано зидно сликарство храма манастира Грабовца и икона иконостаса, као и певница и Богородичиног трона. Поред тога је у великој мери урађен храм Успења Богородице у Српском Ковину, и такође је започет рад у Стоном Београду.

Крајем септембра 2021. године је систематично настављен рад, захваљујући фотографа Ивана Јакшића и др Ксеније Голуб, историчара уметности, који су обилазили српских православних храмова у Барањи. Током рада на терену фотодокументовано су ентеријери цркава: злидно сликарство, иконе, иконостаз, певнице и барјаци.

Српска православна црква у Сечују