ОНЛАЈН ПРОМОЦИЈА СРПСКОГ КАЛЕНДАРА

Пратите промицију календара онлајн на следећој Фејсбук страници:

https://www.facebook.com/events/397723834838826/

Изашао је обновљен, проширен и полепшан Српски календар за 2021 годину. Овогодишњи Календар, осим што је за 40 страница обимнији, што је у потпуном колору још је и садржајнији, свестранији, прегледнији, занимљивији, савременији од претходних издања.

Организатори промоције :
Кмц Српски венац
Српско позориште у Мађарској