САНТОВАЧКИ СОКАЦИ

Репортажа Српског Екрана са Драгомиром Дујмовом, који је добио прву награду на нашем конкурсу за истраживачки рад под насловом „Народни називи улица и топомина у Сантову и његовој околини“.

„Када говоримо о ишчезнућу нажалост све те легенде, сви ти називи све се мање користе и све то полако пада у заборав.
То је био можда један од мотива што сам се позабавио том темом и што сам успео да сакупим те народне називе. Надам се да ће ова студија ипак очувати од заборава и све те називе и порекло тих назива и све оне легенде које се везују за Сантово и за људе који су некада и који сада живе у њему.“

Линк (од 11:40):

https://nava.hu/id/3672329/

Немојте заборавити!


Ове године објављујемо поново наградни конкурс за сакупљање српске језичке, завичајноситоријске и етнолошке грађе у Мађарској!

(Конкурсни формулар можете преузети на нашем сајту)