Ускоро излази из штампе књига о интернирању Срба за време Другог светског рата

Уз учешће Српског института, а у сарадњи са Архивом Војводине, као са суиздавачем завршава се рад на припреми књиге Др Данила Урошевића „Срби у логорима Мађарске (у Барчу и Шарвару 1941-1945)“. Суиздавачи књиге у Мађарској су Српска самоуправа у Будимпешти и Српско удружење „Зора“.