СВЕЧАНО УРУЧИВАЊЕ НАГРАДА – КОНКУРС ЗА САКУПЉАЊЕ СРПСКЕ ЈЕЗИЧКЕ, ЗАВИЧАЈНОИСТОPИЈСКЕ И ЕТНОЛОШКЕ ГРАЂЕ У МАЂАРСКОЈ

Током лета 2019. године Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српским институтом расписала је наградни конкурс за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађедаље>>

ОБЈАВЉЕН ЗБОРНИК РАДОВА

У Новом Саду 2019. године, у издању Одељења за књижевност и језик Матице српске публикована је књига „Из историје српско-мађарских културних веза“. Двојезичко издање временскидаље>>

СРЕТЕЊЕ 2020 – Обележавање Дана државности Републике Србије

15. фебруара 2020. године у организацији Српског културног клуба у Будимпешти, Српске самоуправе у Будимпешти и Српског института приређена је традиционална прослава Сретења у просторијамадаље>>

ПРОМОЦИЈА У ВРШЦУ

Објављен извештај у локалном недељнику о промоцији књиге “Цар Јован Ненад” Бориса Стојковског: Више информација: http://www.vrsackakula.vrsac.com/kula1258.pdf

ПРОМОВИСАН ЗБОРНИК РАДОВА О КОНФЕРЕНЦИЈИ „НАЦИОНАЛНОСТИ И ЗАКОНОДАВСТВО У МАЂАРСКОЈ“

У организацији Одбора за националности Мађарског парламента, у палати “Дунав” у Будимпешти одржана је промоција зборника “Националности и законодавство у Мађарској” (“Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon”).даље>>