Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе

etnologija srba u madjarskoj

Зборник „Етнологигија Срба у Мађарској: стање и перспективе“ садржи радове са научног скупа који је под истим називом одржан 19. и 20. новембра 2010. године у Будимпешти, у организацији Српског института из Будимпеште и суорганизацији Етнографског института САНУ и Народносне секције Мађарског етнографског друштва. Циљ скупа је био критичко сумирање укупних досадашњих резултата етнолошког и етнографског рада међу Србима у Мађарској. Радови у овом зборнику су претежно прегледног карактера. Намера је била да се прикупе и забележе не само резултати , већ и околности, мотивације и начини организовања досадашњих истраживања. Zbornik sadrži 17 naučnih radova među kojima se nalaze i radovi doajena južnoslovenske etnografije u Mađarskoj, kao i mnogih saradnika Etnografskog instituta SANU (Marija Kiš, Dušan Drljača, Đuro Šarošac, Đuro Franković). Urednici zbornika su Mladena Prelić (Etnografski institut SANU), Pera Lastić (Srpski institut). Надамо се, да ће читаоци у овом зборнику наћи корисне информације, а можда и подстицаје за даљи рад на овом подручју. Уз радове су приложени резимеи на мађарском и енглеском језику.

Зборник се може купити у Српском институту (Будимпешта V. кварт, Вереш Палне у. 19 II спрат – зграда Текелијанума).